Σχεδιάζοντας και δοκιμάζοντας άμεσες επιεμφυτευματικές προσωρινές αποκαταστάσεις επί ολικής νωδότητας χωρίς λήψη αποτυπωμάτων και με ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές(video).

Σχεδιάζοντας και δοκιμάζοντας άμεσες επιεμφυτευματικές προσωρινές αποκαταστάσεις επί ολικής νωδότητας χωρίς λήψη αποτυπωμάτων και με ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές(video).

Οι ψηφιακές τεχνικές στην χειρουργική και την αποκατάσταση στοχεύουν στην ελάχιστη δυνατή καταπόνηση των ιστών σε συνδυασμό με τη μέγιστη δυνατή ακρίβεια και ασφάλεια και το χαμηλό κόστος.

Ωστόσο στην πράξη συνήθως αυτό δεν συμβαίνει. Στο όνομα της καινοτομίας και της υπολογιστικής συχνά σχεδιάζονται και εφαρμόζονται εργώδεις επεμβάσεις με υπερβολική καταπόνηση των ιστών και υψηλό κόστος.

Το ερώτημα είναι αν σήμερα μπορούμε στηριζόμενοι σχεδόν αποκλειστικά στα δεδομένα της ιατρικής εικόνας, δηλαδή στην υπολογιστική τομογραφία, να εφαρμόσουμε εναλλακτικές ψηφιακές ροές εργασίας με λιγότερα στάδια επεξεργασίας ακολουθώντας ελάχιστα επεμβατικές και οικονομικές μεθόδους και να έχουμε ασφαλή και ικανοποιητικά αποτελέσματα.

Ενδεχομένως είμαστε κοντά, αλλά ακόμη απέχουμε από την εφαρμογή μιας πραγματικά πλήρους ψηφιακής ροής εργασίας(fully digital workflow) που θα βασίζεται αποκλειστικά στα δεδομένα της ιατρικής εικόνας(image guided) αυξάνοντας έτσι σημαντικά την ακρίβεια και ελαττώνοντας την απαιτούμενη ψηφιακή επεξεργασία και τον χειρουργικό χρόνο και φυσικά το κόστος.

Σε αυτό το πλαίσιο κινείται μια περίπτωση ολικής νωδότητας που παρουσιάζουμε στο video, το οποίο απευθύνεται κυρίως σε συνάδελφους ιατρούς και οδοντίατρους, αλλά και σε ένα κοινό που ενδιαφέρεται για την εξέλιξη των ψηφιακών μεθόδων στον κλάδο μας.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*