Σχεδίαση και κλινική εφαρμογή 3Δ-εκτυπωμένων οδηγών βλεννογόνιας τομής στην χειρουργική των εμφυτευμάτων.

Σχεδίαση και κλινική εφαρμογή 3Δ-εκτυπωμένων οδηγών βλεννογόνιας τομής στην χειρουργική των εμφυτευμάτων.

             

Σε αυτή τη μελέτη δείχνουμε πώς η 3D τεχνολογία μπορεί να βοηθήσει στον σχεδιασμό και την εκτέλεση μιας βέλτιστης τομής του βλεννογόνου με έναν εξατομικευμένο χειρουργικό οδηγό για τον ασθενή.

(In this study we show how 3D technology can help to plan and perform an optimal mucosa incision with a customised patient-specific surgical template.) 

Τρόποι για να δείτε μια σύνοψη της μελέτης:

1. YouTube

2. PowerPoint

(Ανοίξτε την παρουσίαση σε νέο παράθυρο με αριστερό κλικ στο κουμπί κάτω δεξιά)

Powered By EmbedPress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*