Εφαρμογή του ελεύθερου λογισμικού ανοικτού κώδικα(ΕΛΛΑΚ) και της τεχνολογίας κατασκευής με σύντηξη νήματος(FFF) στην στατικά καθοδηγούμενη τοποθέτηση εμφυτευμάτων: μια αναδρομική μελέτη.

Εφαρμογή του ελεύθερου λογισμικού ανοικτού κώδικα(ΕΛΛΑΚ) και της τεχνολογίας κατασκευής με σύντηξη νήματος(FFF) στην στατικά καθοδηγούμενη τοποθέτηση εμφυτευμάτων: μια αναδρομική μελέτη.

Σκοπός της μελέτης ήταν: α) να παρουσιαστεί μια κλινική σειρά περιπτώσεων στατικά καθοδηγούμενης τοποθέτησης οδοντικών εμφυτευμάτων που σχεδιάστηκε με τη χρήση ελεύθερου λογισμικού ανοικτού κώδικα και εκτυπώθηκε με την τεχνολογία FFF και β) να υπολογιστεί η κλινική έκβαση.

(The aim of this study was: a) to present a clinical series of cases of static computer assisted implant surgery designed using free and open source software and printed using FFF technology and b) to assess the clinical outcome.

Τρόποι για να δείτε μια σύνοψη της μελέτης:

1. YouTube

2. PowerPoint

(Ανοίξτε την παρουσίαση σε νέο παράθυρο με αριστερό κλικ στο κουμπί κάτω δεξιά)

Powered By EmbedPress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*