Οι ψηφιακές τεχνικές στην χειρουργική και την αποκατάσταση στοχεύουν στην ελάχιστη δυνατή καταπόνηση των ιστών σε συνδυασμό με τη μέγιστη δυνατή ακρίβεια και ασφάλεια και το χαμηλό κόστος. Ωστόσο στην πράξη συνήθως αυτό δεν συμβαίνει. Στο όνομα της καινοτομίας και …

Σχεδιάζοντας και δοκιμάζοντας άμεσες επιεμφυτευματικές προσωρινές αποκαταστάσεις επί ολικής νωδότητας χωρίς λήψη αποτυπωμάτων και με ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές(video). Read more »