Το πρωτόκολλο Dual Scan για την λήψη των δεδομένων της υπολογιστικής τομογραφίας είναι η τρέχουσα μέθοδος για τη σχεδίαση εμφυτευμάτων και προσωρινών αποκαταστάσεων σε περιπτώσεις ολικής νωδότητας. Αυτή η μέθοδος για να είναι επιτυχής προυποθέτει την ύπαρξη ολικής οδοντοστοιχίας ή …

Σχεδίαση τοποθέτησης εμφυτευμάτων και προσωρινής αποκατάστασης επί ολικής νωδότητας χωρίς την χρήση της τεχνικής Dual Scan. Read more »