Το module AMASSS(Automatic multi-anatomical skull structure segmentation) δημιουργήθηκε για την αυτοματοποίηση της τμηματοποίησης/κατάτμησης (segmentation) ανατομικών δομών του κρανίου. Το AMASSS είναι ένα εργαλείο ελεύθερου ανοικτού κώδικα που αναπτύχθηκε με σκοπό να διευκολύνει το segmentation της ιατρικής και οδοντιατρικής εικόνας στην …

Δύο παραδείγματα τεχνητής νοημοσύνης στην τμηματοποίηση(segmentation) του οστού των γνάθων με το module AMASSS(Automatic multi-anatomical skull structure segmentation). Read more »