Οι ψηφιακές τεχνικές στην χειρουργική και την αποκατάσταση στοχεύουν στην ελάχιστη δυνατή καταπόνηση των ιστών σε συνδυασμό με τη μέγιστη δυνατή ακρίβεια και ασφάλεια και το χαμηλό κόστος. Ωστόσο στην πράξη συνήθως αυτό δεν συμβαίνει. Στο όνομα της καινοτομίας και …

Σχεδιάζοντας και δοκιμάζοντας άμεσες επιεμφυτευματικές προσωρινές αποκαταστάσεις επί ολικής νωδότητας χωρίς λήψη αποτυπωμάτων και με ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές(video). Read more »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Παρά την πρόοδο που σημειώνεται στις υπολογιστικές μεθόδους τα στάδια μιας ψηφιακής ροής εργασίας, από την λήψη της ιατρικής εικόνας μέχρι την αποκατάσταση αφενός παραμένουν πολλά αυξάνοντας έτσι το αθροιστικό σφάλμα σε σχέση με την ακρίβεια και αφετέρου απαιτούν …

Δημιουργώντας ψηφιακή ροή εργασίας με επίκεντρο την υπολογιστική τομογραφία. Μια πρώτη κλινική προσέγγιση. Read more »

Το πρωτόκολλο Dual Scan για την λήψη των δεδομένων της υπολογιστικής τομογραφίας είναι η τρέχουσα μέθοδος για τη σχεδίαση εμφυτευμάτων και προσωρινών αποκαταστάσεων σε περιπτώσεις ολικής νωδότητας. Αυτή η μέθοδος για να είναι επιτυχής προυποθέτει την ύπαρξη ολικής οδοντοστοιχίας ή …

Σχεδίαση τοποθέτησης εμφυτευμάτων και προσωρινής αποκατάστασης επί ολικής νωδότητας χωρίς την χρήση της τεχνικής Dual Scan. Read more »