Σε αυτή τη μελέτη δείχνουμε πώς η 3D τεχνολογία μπορεί να βοηθήσει στον σχεδιασμό και την εκτέλεση μιας βέλτιστης τομής του βλεννογόνου με έναν εξατομικευμένο χειρουργικό οδηγό για τον ασθενή. (In this study we show how 3D technology can …

Σχεδίαση και κλινική εφαρμογή 3Δ-εκτυπωμένων οδηγών βλεννογόνιας τομής στην χειρουργική των εμφυτευμάτων. Read more »

Σκοπός της μελέτης ήταν: α) να παρουσιαστεί μια κλινική σειρά περιπτώσεων στατικά καθοδηγούμενης τοποθέτησης οδοντικών εμφυτευμάτων που σχεδιάστηκε με τη χρήση ελεύθερου λογισμικού ανοικτού κώδικα και εκτυπώθηκε με την τεχνολογία FFF και β) να υπολογιστεί η κλινική έκβαση. (The aim …

Εφαρμογή του ελεύθερου λογισμικού ανοικτού κώδικα(ΕΛΛΑΚ) και της τεχνολογίας κατασκευής με σύντηξη νήματος(FFF) στην στατικά καθοδηγούμενη τοποθέτηση εμφυτευμάτων: μια αναδρομική μελέτη. Read more »