Οι ψηφιακές τεχνικές στην χειρουργική και την αποκατάσταση στοχεύουν στην ελάχιστη δυνατή καταπόνηση των ιστών σε συνδυασμό με τη μέγιστη δυνατή ακρίβεια και ασφάλεια και το χαμηλό κόστος. Ωστόσο στην πράξη συνήθως αυτό δεν συμβαίνει. Στο όνομα της καινοτομίας και …

Σχεδιάζοντας και δοκιμάζοντας άμεσες επιεμφυτευματικές προσωρινές αποκαταστάσεις επί ολικής νωδότητας χωρίς λήψη αποτυπωμάτων και με ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές(video). Read more »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Παρά την πρόοδο που σημειώνεται στις υπολογιστικές μεθόδους τα στάδια μιας ψηφιακής ροής εργασίας, από την λήψη της ιατρικής εικόνας μέχρι την αποκατάσταση αφενός παραμένουν πολλά αυξάνοντας έτσι το αθροιστικό σφάλμα σε σχέση με την ακρίβεια και αφετέρου απαιτούν …

Δημιουργώντας ψηφιακή ροή εργασίας με επίκεντρο την υπολογιστική τομογραφία. Μια πρώτη κλινική προσέγγιση. Read more »

Το πρωτόκολλο Dual Scan για την λήψη των δεδομένων της υπολογιστικής τομογραφίας είναι η τρέχουσα μέθοδος για τη σχεδίαση εμφυτευμάτων και προσωρινών αποκαταστάσεων σε περιπτώσεις ολικής νωδότητας. Αυτή η μέθοδος για να είναι επιτυχής προυποθέτει την ύπαρξη ολικής οδοντοστοιχίας ή …

Σχεδίαση τοποθέτησης εμφυτευμάτων και προσωρινής αποκατάστασης επί ολικής νωδότητας χωρίς την χρήση της τεχνικής Dual Scan. Read more »

Το module AMASSS(Automatic multi-anatomical skull structure segmentation) δημιουργήθηκε για την αυτοματοποίηση της τμηματοποίησης/κατάτμησης (segmentation) ανατομικών δομών του κρανίου. Το AMASSS είναι ένα εργαλείο ελεύθερου ανοικτού κώδικα που αναπτύχθηκε με σκοπό να διευκολύνει το segmentation της ιατρικής και οδοντιατρικής εικόνας στην …

Δύο παραδείγματα τεχνητής νοημοσύνης στην τμηματοποίηση(segmentation) του οστού των γνάθων με το module AMASSS(Automatic multi-anatomical skull structure segmentation). Read more »

              Σε αυτή τη μελέτη δείχνουμε πώς η 3D τεχνολογία μπορεί να βοηθήσει στον σχεδιασμό και την εκτέλεση μιας βέλτιστης τομής του βλεννογόνου με έναν εξατομικευμένο χειρουργικό οδηγό για τον ασθενή. (In this study we show how 3D technology can …

Σχεδίαση και κλινική εφαρμογή 3Δ-εκτυπωμένων οδηγών βλεννογόνιας τομής στην χειρουργική των εμφυτευμάτων. Read more »

Σκοπός της μελέτης ήταν: α) να παρουσιαστεί μια κλινική σειρά περιπτώσεων στατικά καθοδηγούμενης τοποθέτησης οδοντικών εμφυτευμάτων που σχεδιάστηκε με τη χρήση ελεύθερου λογισμικού ανοικτού κώδικα και εκτυπώθηκε με την τεχνολογία FFF και β) να υπολογιστεί η κλινική έκβαση. (The aim …

Εφαρμογή του ελεύθερου λογισμικού ανοικτού κώδικα(ΕΛΛΑΚ) και της τεχνολογίας κατασκευής με σύντηξη νήματος(FFF) στην στατικά καθοδηγούμενη τοποθέτηση εμφυτευμάτων: μια αναδρομική μελέτη. Read more »

Σκοπός της μελέτης ήταν η διερεύνηση της δυνατότητας χρήσης και ανάπτυξης μιας ενιαίας πλατφόρμας ΕΛΛΑΚ όπου θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν όλα τα στάδια επεξεργασίας και σχεδιασμού καθώς και ο υπολογισμός της ακρίβειας χωρίς μετεγχειρητική αξονική τομογραφία. Purpose: To explore the …

Σχεδίαση τοποθέτησης εμφυτευμάτων και χειρουργικού οδηγού με υπολογισμό της ακρίβειας τοποθέτησης χρησιμοποιώντας ελεύθερο λογισμικό ανοικτού κώδικα(ΕΛΛΑΚ): μια in vivo μελέτη. Read more »